dinsdag 6 juni 2017

Publieksonderzoek

Met het oog op het evalueren en verbeteren van onze archiefwerking start het stadsarchief binnen enkele dagen met een uitgebreide publieksbevraging. We voeren deze bevraging online uit bij een deel van onze geregistreerde contacten. Ook de mensen die zich op de blog geregistreerd hebben, ontvangen later deze week van ons een e-mail met een link naar de enquête. Wij willen u graag uitnodigen om deze enquête in te vullen. Op basis van de antwoorden op deze enquête zullen wij immers in staat zijn om onze werking grondig te evalueren en waar nodig aan te passen, zodat u in de toekomst van een betere dienstverlening kan genieten.

 

Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 tot 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Alle resultaten worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt door Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Faro.

 

Wij hopen van harte dat u de tijd vindt om aan het onderzoek mee te werken. U bewijst er ons een grote dienst mee.

 

Geen opmerkingen: