vrijdag 28 juli 2017

Sluizen : schenking van kerkarchief

Voor de zomer werden we gecontacteerd door Jack Beun (uit Sluis in Nederland) die meer dan tien jaar geleden ‘enkele’ archiefstukken van de kerk van Sluizen op de antiekmarkt had gekocht. Al die tijd had hij er niets mee gedaan en daarom dat hij besliste om deze stukken te schenken aan het stadsarchief.

We troffen Jack en vriend Hans Vlottes in het begin van de zomer. De enkele archiefstukken bleken uiteindelijk tientallen stukken te zijn. Het betreft stukken over de parochie van na 1888 (want toen werd Sluizen pas afgescheiden van Mal), maar ook heel wat oudere stukken. Zo is er een zeer mooie oorkonde uit het einde van de achttiende eeuw, kerkrekeningen uit de zeventiende eeuw, stukken over de armentafel, etc. In ieder geval is dit een zeer mooie aanwinst, gezien dat het kerkelijk archief van Sluizen redelijk beperkt is.

Van de vele documenten willen we er één in de aandacht brengen. Dit betreft een dagboek voor de periode 1935-1945 waarin enkele fragmenten uit het leven tijdens de oorlog zijn terug te vinden. Het dagboek is te raadplegen via : https://drive.google.com/file/d/0B2KalYS8ZUMnc1NsNmluRHZYZnc/view?usp=sharing