woensdag 21 juni 2017

Lauw in kaart

Om nog wat verder te gaan over Lauw… Vandaag ontdekte vrijwilliger Albert Knapen bij het digitaliseren van de oude gemeenteraadsregisters van Lauw een plannetje van het dorpscentrum (in een besluit over het verkopen van grond).

Op het plannetje is de kerk te zien op de huidige locatie, maar ook de pastorij en in het zuiden de oude school.

Interessant om te vergelijken met de prekadastrale kaart van 1731 (nog geen school), de atlas van de buurtwegen van 1841 (met de kerk nog op de oude plaats), het primitief kadaster van circa 1842 (de oude kerk op de plek van het huidige kerkhof is weggegomd en de school is al aanwezig), het kaartje van 1892 en een luchtfoto van enkele jaren terug.

Geen opmerkingen: