donderdag 14 januari 2016

Het ongelukskruis van Vreren

Deze week is het ongelukskruis van Vreren teruggeplaatst geworden.

Het kruis werd in de eerste helft van de negentiende eeuw geplaatst op de plek waar Jan Goffar verongelukte door een slag van zijn paard.

Het bevond zich naast de boerderij aan de Martensweg te Vreren, maar raakte beschadigd. Nu is er een moderne steen in de plek geplaatst. De bijhorende meidoorn wordt ook binnenkort terug geplant.

 

De Martensweg was tot de achttiende eeuw de belangrijkste weg van Luik naar Tongeren of omgekeerd en passeerde centrum-Vreren. Tot in de twintigste eeuw werd de weg nog vaak gebruikt maar dient nu enkel nog voor landbouwdoeleinden.

 

Het kruis is één van de weinige zogenaamde ongelukskruisen die we nog hebben in Tongeren. In Berg staat er nog één en ook ééntje in Widooie, maar het merendeel is verdwenen tijdens de ruilverkavelingen.

 

Met dank aan de technische dienst en groendienst van de stad Tongeren.

Geen opmerkingen: