woensdag 5 april 2017

Een Romeins kruispunt aan de Sacramentstraat

Aan de Sacramentstraat wordt in opdracht van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap al geruime tijd gebouwd aan een nieuwe kleuter- en lagere school. Omdat de nieuwbouw binnen de Romeinse stad ligt, in een zone waar in het verleden al resten van Romeinse wegen en huizen aan het licht kwamen, worden de bouwwerken al van bij het begin archeologisch begeleid door Aron bvba.

Eén van de opmerkelijke resultaten van dit onderzoek is dat tijdens het onderzoek van de nieuwe binnenplaats een kruispunt van Romeinse straten aan de oppervlakte is gekomen. De afgelopen jaren zijn wel vaker stukken van Romeinse straten opgegraven, waarvan één van de mooiste en best bewaarde op de plek van het huidige Aniciuscomplex aan de overkant van de Sacramentstraat. Kruispunten daarentegen komen niet zo vaak tevoorschijn.

Wanneer tijdens het onderzoek dan ook nog een luchtopname met een drone wordt gemaakt (bron: ARON/HcCreate), dan krijg je dit mooie beeld van twee kruisende Romeinse kiezelwegen in de cirkelvormige nieuwbouw van de school. Het wegdek is na meer dan anderhalf millennium natuurlijk niet ongeschonden, maar hetzelfde geldt ook voor onze huidige wegen, maar dan na enkele jaren. Beide wegen zijn geregistreerd en verdwijnen nu onder de afdekking van de binnenplaats. Binnenkort kunnen de kinderen hier dus zonder problemen spelen op een wegenkruispunt.

 

Geen opmerkingen: