dinsdag 5 april 2016

Vernielingen 1940-1944

De “ontdekkingen” in het archief zijn niet altijd stukken van eeuwen geleden. Vorige week werd door de stadsarcheoloog dit wel heel bijzondere plan ontdekt in het archief van de stad.

Het betreft een plan, in 1947 opgesteld door de Technische Dienst, van de oorlogsvernielingen in 1940-1944 met een overzicht van al die vernielingen en een stand van zaken van de wederopbouw. Vooral de vernielingen in de stationsomgeving en Nieuw Tongeren zijn duidelijk te herkennen. Daarenboven is het plan ook kadastraal interessant, daterend uit de beginperiode van de ontwikkeling van de wijken Nieuw Tongeren, Achter de Statie en Broek.

Behalve dit plan bevinden er zich in het archief van de stad nog tientallen dossiers betreffende de wederopbouw na de oorlog.

 

Met dank aan Albert Knapen voor het digitaliseren van het plan.

 

 

Geen opmerkingen: