dinsdag 9 december 2014

De vlaggen van de “pagekes”


Afgelopen week werd ons de vraag gesteld door mevrouw Dourée-Beckers wat de betekenis is van de vlaggen die de kroningsgroep de Edelknapen, in Tongeren gekend als de “pagekes”, dragen. De oorsprong van de edelknapen gaat terug tot de kroningsfeesten van 1904 toen een historische stoet werd samengesteld naar aanleiding van de (legendarische) viering van de kerkwijding in 804. De edellieden, jonkvrouwen en pages die toen meegingen, kwamen in 1911 terug aan bod en toen was ook sprake van edelknapen. De vlaggen zelf dateren waarschijnlijk van kroningsfeesten van 1981.
We herkennen in volgorde volgende vlaggen :
- Wapenschild van paus Johannes Paulus I (1912-1978), die in 1978 gedurende 33 dagen paus was. De leeuw op het schild verwijst naar Sint-Marcus en de bergen naar de geboortestreek van de paus.
- Een fantasiewapen. De heraldische symboliek is niet helemaal correct. Er zijn wel Christelijke symbolen op te zien.
- Wapenschild van Jozef Marie Heusschen (1915-2002), eerste bisschop van Hasselt van 1967 tot 1989. Zijn wapenschild bevat de drie zuilen uit het wapenschild van monseigneur van Zuylen, de twee hazelaars die verwijzen naar het stadsschild van Hasselt, de druiventros die verwijst naar OLV van Tongeren en de drie vlammende harten uit het wapenschild van monseigneur Kerkhofs. Zijn wapenspreuk Credimus Caritati betekent : we hebben ons aan Gods liefde toevertrouwd.
- Wapenschild van Guillaume Marie van Zuylen (1910-2004), bisschop van Luik van 1961 tot 1986. Het schild met de drie zuilen is dat van de adellijke familie van Zuylen uit Luik.
- Wapenschild van Paul Schruers (1929-2008), tweede bisschop van Hasselt van 1989 tot 2004. Sinds 1972 was hij hulpbisschop van monseigneur Heusschen.
- Wapenschild van vermoedelijk de CNL, het Comité National de Liaison, opgericht in 1932 en koninklijk sinds 1982. Koepel voor de gidsen (scouts) die “pagekes leverden”.
- Een fantasiewapen dat verwijst naar de kapel van OLV van Loreto in Vrijhern. Op het wapen staan de duiven van de Heilige Geest afgebeeld en het oorspronkelijke kapelletje in Loreto (Italië).

Met dank aan Albert Knapen voor de foto’s.
Geen opmerkingen: