vrijdag 12 december 2014

Collectie Charles Thys geïnventariseerd

Een verzameling van enkele honderden stukken over de Tongerse geschiedenis, samengesteld door Charles Thys, is sinds enkele tientallen jaren in het bezit van het Geschiedkundig Genootschap en wordt bewaard in het stadsarchief. Tot op heden waren deze stukken niet geïnventariseerd en ook niet ter beschikking voor het publiek.
De verzameling betreft twaalf mappen met thematisch bewaarde informatie. De documenten dateren uit de periode begin negentiende eeuw tot circa 1890. Behalve stukken die hijzelf verzamelde, zijn er ook heel wat afkomstig van Joseph Slegers uit Tongeren (°1837) met wie hij bevriend was. Deze was eveneens doctor in de rechten en advocaat te Tongeren. Hij was gehuwd met de dochter van Willem Schaetzen en Hortensia Verpoorten. Het is trouwens dit echtpaar Slegers-Schaetzen dat het bekende schilderij De Grote Brand van Tongeren (1677) aan het Geschiedkundig Genootschap schonk.
Bij de stukken komen een tiental thema’s aan bod waar we het de komende weken over zullen hebben : uitgegeven boeken, onderwijs, stukken van het gemeentebestuur, aanleg spoorlijn, verkiezingen, diverse feesten, muziek en toneel, religie, verenigingen en losse stukken…

Charles Thys werd in 1838 geboren in Tongeren als zoon van Jan Thys (afkomstig uit Maastricht) en Maria Loverix (uit Tongeren). Hij was doctor in de rechten en politieke wetenschappen en was achtereenvolgens vrederechter in de kantons Kontich en Antwerpen. Behalve lid van de Archeologische Academie van België was hij ook lid van de Société Scientifique et Littéraire du Limbourg, van wie het tijdschrift in Tongeren werd uitgegeven.
Zijn bekendste werken zijn : Diva Tungrensis (1884), Chapitre de Notre-Dame (1888), Eglises de Tongeren (1888-1890), Essai biographie Tongroise (1891), etc. en diverse artikels over de Pliniusfontein, de Sint-Janskerk, het begijnhof, … Het merendeel van de originelen en manuscripten van deze uitgaven worden eveneens bewaard in het stadsarchief in het Fonds de Schaetzen de Schaetzenhoff (circa 35 nummers).
Hij overleed in Antwerpen op 17 mei 1893.

Geen opmerkingen: