dinsdag 23 december 2014

De collectie Charles Thys (1) : boeken en overdrukken

De collectie van Charles Thys, waarover we het eerder al hadden, bevat onder andere een zeventigtal boeken, boekjes en overdrukken die als artikel zijn verschenen in een tijdschrift.
Het merendeel ervan bevindt zich al in de bibliotheek van het stadsarchief, en zijn daar ook raadpleegbaar. De stukken zijn voornamelijk geschreven in de periode 1840-1890 en gaan over Tongeren en omgeving met een nadruk op archeologie.
Een paar unieke stukken zijn echter de moeite waard om te vermelden. Zo is er een boekje van 15 pagina’s, geschreven door Joseph Habets rond 1865 over wijnbouw in Belgisch en Nederlands Limburg. In die tijd werd voor het eerst de link gelegd tussen wijnbouw en de Romeinen in onze streken. Pas rond 1900 zou men het in historische kringen eens raken dat er hier eeuwenlang aan wijnbouw was gedaan. En het is pas heel recent dat we de oude wijngaarden in Tongeren, voor een deel, in kaart hebben gebracht.
Dan zijn er nog drie stukken (55, 64 en 32 pagina’s) over de collecties medailles, munten, boeken, oudheden, etc. van Rubens, Perreau en graaf de Renesse. Deze heren hadden in de eerste helft van de negentiende eeuw elk een unieke collectie aangelegd, die na hun dood werd verkocht. Veel stukken kwamen in Brussel terecht of in buitenlandse collecties. De verkoopcatalogi tonen nu enkel nog de rijkdom die toen in Tongeren aanwezig was.
Een uniek boekje is ook het twintig pagina’s tellend werk van een zekere Slegers (1885), getiteld  Notice sur l’ermitage de Vry-Herne les-Tongres dat gaat over de kluis in Vrijhern, toen nog Tongeren.
Een ander bijzonder stuk dateert uit 1851 en is een gedrukte klacht tegen Rutger de Tiecken de Terhove (1780-1860), lid van het nationaal congres en volksvertegenwoordiger, en luitenant Hilbert voor pederastie. De Tiecken werd daarbij in eerste instantie bestraft en in graad verlaagd, maar nadien terug vrijgesproken. Dit proces heeft blijkbaar in militaire kringen voor veel ophef gezorgd, maar heeft nooit het grote publiek bereikt.


En tenslotte vermelden we nog een veertien pagina’s tellend werkje van Oscar Bocquet (1862), getitels Note sur la Position de l'Oppidum Aduatucorum dat een voorbeeld is van de vele werken die in die periode en in de tweede helft van de negentiende eeuw verschenen over Romeins Tongeren. Dit is één van de vroege wetenschappelijke werken die kaderen in de bewustwording/making van Tongeren als Romeinse stad en oudste stad van België.


Geen opmerkingen: