woensdag 8 maart 2017

Verdwenen Jekerbrug ontdekt

Bij de infrastructuurwerken aan de Jeker werden eind februari de restanten van een oude Jekerbrug ontdekt (in het geel aangeduid op de luchtfoto – in het rood is het Romeinse stratenpatroon aangeduid). De werken gebeuren in opdracht van Infrax en kaderen in het terug open leggen van de Jeker.

Op de foto’s is de mergelstenen aanzet van de verdwenen middeleeuwse brug te zien. De brug, voor het eerst vermeld in de veertiende eeuw, lag beneden aan de Sint-Jansstraat en was de verbinding met de Sint-Jansmolen.

Op de foto’s is eveneens een restant van een bakstenen kademuur te zien die zich bevond aan de overkant van die molen.

 

Met dank aan stadsarcheoloog Dirk Pauwels voor de foto’s en de melding.

 

 

Geen opmerkingen: