maandag 14 november 2016

Een Tongenaar in Brugge (1512)

De gotische Sint-Jakobskerk te Brugge was in de vijftiende en zestiende eeuw één van de belangrijkste kerken van die stad. Heel wat handelaars en patriciërs lieten er zich begraven. De kerk werd vooral bekend door de vele koperen grafplaten. Van de meer dan zestig resten er nu nog dertien…

 

Vorige week lazen we in het oude tijdschrift ’t Daghet in den Oosten. Limburgsch tijdschrift voor taal- en andere wetensweerdigheden (1, 1886, p.39) dat de auteur in een kerk in Brugge het graf ontdekte van een Tongenaar. In eerste instantie viel hem het stadswapen van Tongeren op.

Na dit nagetrokken te hebben, bleek het om één van die dertien koperen grafplaten uit de Sint-Jakobskerk van Brugge te gaan.

Het grafschrift luidt als volgt : Sepulture de Jehan de Tongres natif de la ville de Peronne en son temps marchant resident en bruges lequel trespassa le xviij e jou d octobre lan xv c et xij. Catherine fille de Guy Strabant vefve dudit Jean + 15 e et …

Het gaat dus om de grafplaat van Jan van Tongeren, geboren in Péronne (Frankrijk). Tijdens zijn leven was hij handelaar en wonend te Brugge en daar overleden op 18 oktober 1512. Zijn vrouw was Catharina Strabants, dochter van Guy.

Interessant is dat zijn wapenschild het stadswapen van Tongeren is en getopt wordt door een haas als helmteken. Misschien gaat het wel om een afstammeling van Jan Hazen (schepen van Tongeren in 1400-1430) wiens familie actief was in de lakennijverheid.

 

Dat een Tongenaar in Péronne en Brugge terecht komt is niet zo vreemd. Péronne in Frankrijk alsook het kwartier rond de Sint-Jakobskerk in Brugge waren in de vijftiende eeuw bekend om hun lakennijverheid. Péronne maakte ook deel uit van de bekende jaarmarkten in de Champagnestreek.

 

De fototheek van het KIK te Brussel vermeldt deze grafsteen ook, maar deze wordt toegewezen aan Jehan van de Tongues (hoewel op het opschrift duidelijk Jehan de Tongres) te lezen is. http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B129137&objnr=89211&nr=1

Geen opmerkingen: