dinsdag 25 oktober 2016

Het ongelukskruis van Vreren

Begin dit jaar hebben we een stukje gepost over het ongelukskruis van Vreren. http://archief3700.blogspot.be/2016/01/het-ongelukskruis-van-vreren.html

Dit raakte beschadigd en werd afgelopen jaar in een vernieuwde vorm teruggeplaatst. De tekst was echter onleesbaar. Het raadplegen van enkele “dorpsoudsten” leverde ook niets op. Daarom dat werd beslist om de tekst op het kruis ook niet verder in te vullen.

Per toeval vonden we in Het Belang van Limburg uit 21 januari 1933 een tekening van het kruis terug mét volledige tekst. Het Belang had toen enkele weken lang een artikelenreeks over Limburgse veldkruisen en ook het ongelukskruis van Vreren kwam aan bod.

De volledige tekst luidt : “Hier in verongeluck Ian Goffar in den ouderdom van sijn sesthiende jaer den 5 meert 1798 door eenen slach van sin peerdt met sijne kerre bidt voor sijne siele”.

 

 

 

 

Geen opmerkingen: