woensdag 15 juni 2016

De toren van de basiliek

De toren van de basiliek, of toen nog OLV-kerk, of beter gezegd de toren die toen nog als belfort gebruikt werd…

De afbeelding werd gevonden in de resolutieregisters van de stad. Die beginnen in 1477 en eindigen in de Franse Tijd (1797) en bevatten al de beslissingen die de stad nam. Een beetje te vergelijken met nu de beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad.

Hier en daar worden die registers opgevrolijkt met een kleine tekening, vooral het wapenschild van Tongeren. Maar dus ook deze afbeelding van de toren van de basiliek.

 

De afbeelding toont niet de oorspronkelijke toren van de gotische kerk want dat was een zestiende-eeuwse houten spits die in 1598 afbrandde na een blikseminslag

De toren dateert echter uit de periode 1662-1677 en brandde eveneens af. Ditmaal door een vuur dat aangestoken was door Franse troepen.

Hij staat onder andere afgebeeld op een kopergravure en op het schilderij De Grote Brand van Tongeren.

Na 1677 werd de toren vervangen door een iets kleiner en minder rank exemplaar. Dat moest op zijn beurt weer wijken voor een nieuwbouwproject. Men plande een neogotische, stenen spits, een beetje te vergelijken met de toren op de kathedraal van Antwerpen.

Maar zoals bekend eindigde men net boven de klok met een platform. En vandaar dus dat de basiliek nu geen toren meer heeft.

Geen opmerkingen: