donderdag 9 juni 2016

De architect die het oud-hospitaal ontwierp

Gisteren bracht Pieter-Jan Cierkens van de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur van de UGent een bezoek aan het stadsarchief. Hij bereidt een studie voor over architect Roelandt van wie het vermoeden bestaat dat hij de architect was van ons oud-hospitaal. Vorig jaar verscheen nog de publicatie “Zorgende handen” over de geschiedenis van het Sint-Jacobusgasthuis en het oud-hospitaal waarin de vondst van de bouwplannen uit de eerste helft van de negentiende eeuw in het universiteitsarchief van Gent werd toegelicht. Heel interessante plannen want ze tonen de toenmalige (middeleeuwse) toestand alsook de geplande aanpassingswerken.

Deze plannen zijn echter anoniem en de werken vanaf de jaren 1840 worden toegeschreven aan de Brusselse architect Dumont.

Door een onderzoek in de collectie brieven en besluiten van de Godshuizencommissie (die het hospitaal beheerde) kon dhr. Cierkens architect Roelandt inderdaad als ontwerper van ons hospitaal aanduiden. Het hele verhaal volgt nog in een artikel.

 

Lodewijk Roelandt (°1786 Nieuwpoort - +1864 Gent) studeerde in Gent en Parijs en werd in 1818 stadsarchitect van Gent. Hij was één van de grondleggers van de neostijlen in België.

Hij raakte bekend als architect van heel wat bekende gebouwen : de universiteitsaula van Gent, het gerechtsgebouw in Gent, het stadhuis van Ninove, de Vlaamse Opera in Gent, het stadhuis van Aalst,… In de jaren 1840 was hij ook actief in Sint-Truiden (toren OLV-kerk en academiezaal Klein-Seminarie) vanwaar zijn werkingsgebied zich uitspreidde naar onze regio.

Geen opmerkingen: