woensdag 11 januari 2017

Een molen in de Hondsstraat

In de registers van de gemeenteraad werd door een medewerker van het stadsarchief recent nog een interessante ontdekking gedaan ; een molen in de Hondsstraat. De molen werd vermeld in 1874 toen de Hondsstraat werd verbreed. In die periode werd de straat trouwens ook doorgetrokken naar de omwalling. Hiervoor moest het huis van de familie Portugaels verdwijnen. Voordien maakte de straat een bocht via de huidige Kleine Hondsstraat naar de Putstraat.

De Hondsstraat, hoewel een korte straat met vroeger weinig bewoning, heeft desondanks een boeiende geschiedenis. Er is het verhaal van de Joden en Lombarden (geldschieters), de Berg der Barmhartigheid, het imposante Huis van Thys, sporen van een pottenbakkersfabriek en zelfs een wijngaard. Om nog niet te spreken over de Romeinse vondsten…

Maar nu dus ook een molen.

 

Je hebt verschillende soorten molens, afhankelijk of ze worden aangedreven door wind, water, elektriciteit of stoom, menselijke kracht (bv. een tredmolen) of dieren (bv. een rosmolen).

Ook de toepassing van molens zijn heel divers. Zo vinden we doorheen de geschiedenis in Tongeren sporen terug van een korenmolen, moutmolen, oliemolen, zaagmolen en volmolen.

Meest bekend zijn de molens op de Jeker (en uiteraard ook de andere waterlopen in Tongeren). En een “speciaal geval” is de molen die in de zeventiende eeuw op de omwalling stond tussen de huidige Bilzer- en Hasseltsepoort.

 

In de Hondsstraat gaat het vermoedelijk over een rosmolen (aangedreven door dieren), gebouwd begin jaren 1860. Een watermolen is niet mogelijk, een windmolen zou gekend zijn en voor een elektrisch- of stoomaangedreven molen is het nog te vroeg. En tredmolens aangedreven door mensen was daarbij niet meer gebruikelijk.

We kennen zelfs de molenaar : Victor Marie Lequieu (°Blandecq 1826) die de molen uitbaatte met zijn vrouw Hubertine Fabry en twee molenaarsknechten. Zij verhuisden in 1873 naar Luik waarna de molen (ook als fabriek bestempeld) in eigendom kwam van Jan Massa en Hendrik Machiels (Michiels) die het gebouw in 1881 lieten heropbouwen tot een woonhuis. De vraag blijft voorlopig wat er gemalen en gemaakt werd…

 

 

Geen opmerkingen: