woensdag 20 mei 2015

De wapenschilden Steghen en Peumans

Per toeval ontdekten we tussen beschrijvingen van wapenschilden een heel mooi handgetekend documentje.
Het documentje toont de gekleurde wapenschilden van Peter Steghen en zijn vrouw Maria Peumans, gedateerd 1690.
Peter, zoon van Peter en Maria van den Bosch, was sinds 1678 schepen van Tongeren. Hij was eveneens president-schepen van Millen, laat in de cijnshoven van Repen te Mal en Cauwenberg te Millen, lid van het Sint-Barbaragenootschap te Tongeren en eveneens lid van de rethoricakamer.
Hij huwde Maria Peumans, dochter van Lambert Peumans - die eveneens schepen was te Tongeren - en Maria Moens. Hun zoon Peter Ernest Steghen huwde Maria Margaretha van der Meer.
Peter was op het einde van de zeventiende eeuw één van de gekende notabelen in de stad door alle functies die hij bekleedde. Hij bewoonde het zogenaamde Puthuis in de Hemelingenstraat (nu nr. 22). Dat werd na zijn dood verhuurd door zijn zoon die zelf ging wonen op de Grote Markt (nu nr. 23).
Het wapenschild Peumans is vandaag de dag nog te zien boven Huize Puk in de Maastrichterstraat (gedateerd 1641) en in een huis in de Bredestraat in het begijnhof (gedateerd 1745).
In heraldische taal is de omschrijving van de wapenschilden als volgt. Steghen : gevierendeeld met in 1 en 4 in keel een lelie van goud en in 2 en 3 in zilver een onderbroken keper van keel, vergezeld in het schildhoofd van twee vissen in natuur en in de schildvoet een struik in natuur. En dat van Peumans ; gedeeld met in 1 in goud drie hoefijzers van sabel en in 2 in zilver drie spitsruiten van keel.


Geen opmerkingen: