donderdag 5 maart 2015

Een oorkonde uit 1245

Enkele weken geleden werd een oorkonde verworven. Het gaat om een akte uit 1245 (gedateerd na 24 oktober).
In de akte bevestigt Robrecht van Thourotte, prinsbisschop van Luik, een akkoord dat is afgesloten tussen de plebaan van Tongeren en de begijnen.
In dat akkoord gaf meester Theobald, plebaan (hoofdpastoor) van Tongeren, toestemming aan de begijnen om de mis te volgen in de kerk van het Sint-Jacobusgasthuis. Dat gebeurde toen met goedkeuring van de prinsbisschop, de deken van het Sint-Lambertuskapittel van Luik, de aartsdiaken van Haspengouw en de proost van Tongeren.
Zowel het begijnhof als het gasthuis waren toen nog buiten de Kruispoort gevestigd, ongeveer op de plek waar zich nu de gebouwen van Casino bevinden.
Het begijnhof verhuisde echter al in 1257 naar de huidige plek binnen de wallen en het gasthuis volgde in 1276. Reden hiervoor was de oorlogsdreiging en natuurlijk het feit dat de nieuwe middeleeuwse wallen gereed waren en er een plek genoeg was aan de oostzijde en noordzijde binnen de nieuwe omwalling…
Aan de akte hangt het grootzegel van de prinsbisschop. Het toont een zittende bisschop en heeft als opschrift S. ROBERTI DEI GRACIA (leo)DIENSIS EPISCOP(i). Op de achterzijde staat de tekst MISERERE MEI DEUS.

Met dank aan Albert Knapen voor de foto.

Geen opmerkingen: